Nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu? Nếu chỉ giải quyết bề nổi thì vấn đề thực sự vẫn chưa được giải quyết

Nếu chỉ xử lý bề nổi sẽ không thể loại bỏ hết lãng phí Nếu bạn để ý thấy có “lãng phí”, hãy hỏi 5 lần “tại sao?” để tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Bởi vì, chỉ giải quyết vấn đề ở bề nổi thì không Đọc tiếp…

Chia nhỏ công việc, xem xét tính cần thiết của từng phần việc

 #Toyota #blogsanxuat  Để tìm thấy “lãng phí” ở công xưởng sản xuất, đầu tiên cần chia nhỏ công việc ra thành các phần như “lắp linh kiện”, “nhấn nút”, “vận chuyển thành phẩm” … Với từng phần việc nhỏ, cần suy nghĩ “Có thật sự cần thiết hay không”, “Tại Đọc tiếp…

Chia sẻ kinh nghiệm | Kaizen là gì? Kaizen giúp chúng ta trưởng thành như thế nào trong công việc?

Hẳn kaizen không phải là một từ khoá xa lạ với chúng ta phải không các bạn. Với những bạn đang làm việc trong công ty Nhật thì từ khoá đã khá quen thuộc rồi. Tuy nhiên, kaizen đã thay đổi con người mình rất nhiều và mình tin nếu Đọc tiếp…