Phương thức sản xuất công đoạn: hiệu quả với số lượng nhân viên ít

Trong bài viết này blogsanxuat xin giới thiệu với các bạn phương thức sản xuất tiếp theo là Phương thức sản xuất công đoạn (cell production system). Đây là phương thức sản xuất phù hợp khi chúng ta sản xuất với số lượng nhỏ và đa chủng loại. Định nghĩa Đọc tiếp…