Phương thức sản xuất công đoạn: hiệu quả với số lượng nhân viên ít

Trong bài viết này blogsanxuat xin giới thiệu với các bạn phương thức sản xuất tiếp theo là Phương thức sản xuất công đoạn (cell production system). Đây là phương thức sản xuất phù hợp khi chúng ta sản xuất với số lượng nhỏ và đa chủng loại. Định nghĩa Đọc tiếp…

#2 Cân bằng các vị trí để nâng cao năng suất của dây chuyền sản xuất

Một yêu cầu tất yếu đối với một dây chuyền sản xuất ngoài yếu tố chất lượng đó chính là năng suất. Cùng với số lượng thiết bị, cùng với từng đó con người, đương nhiên chúng ta sẽ mong muốn dây chuyền đó sản xuất được nhiều sản phẩm Đọc tiếp…

#4 Kế hoạch trung hạn: Vùng vẫy trong giới hạn về năng lực sản xuất và nguyên vật liệu

Sau khi lên xong kế hoạch dài hạn, chúng ta sẽ lấy đó làm cơ sở cho kế hoạch trung hạn. Kế hoạch trung hạn thường được lên theo đơn vị tuần. Đương nhiên, kế hoạch này cũng được xem xét và điều chỉnh hàng tuần. Vì thế nó mang Đọc tiếp…

#3 Kế hoạch dài hạn: Quyết định kế hoạch đầu tư thiết bị và chi phí tiêu chuẩn

Kế hoạch dài hạn là bước đầu tiên chúng ta cần tiến hành trong sản xuất dự đoán. Kế hoạch này được tính theo đơn vị tháng. Kế hoạch này sẽ được đánh giá thường xuyên trong quá trình thực hiện để có thể đưa ra phương án điều chỉnh Đọc tiếp…