Quá trình là gì? Tại sao cần xây dựng chất lượng trong từng quá trình? | Chứng chỉ QLCL level 4

Sang phần 2, chúng ta sẽ tìm thiểu về những khái niệm liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng. Đầu tiên trong số đó là quá trình (hay còn gọi là công đoạn). Với một sản phẩm, không phải ngay từ đầu chúng đã có hình hài như Đọc tiếp…

Tiêu chuẩn hoá, làm sao để tất cả nhân viên cùng tạo ra thành quả như nhau | Chứng chỉ QLCL level 4

Tiêu chuẩn hoá được định nghĩa là một phương pháp chung, tốt nhất để mọi người cùng tạo ra thành quả như nhau. Trong hoạt động của một tốt chức, thường những người có kinh nghiệm cũng như kỹ thuật sẽ cùng nhau thảo luận để tìm ra một cách Đọc tiếp…

Suy nghĩ tập trung vào trọng điểm: Đâu là vấn đề mang lại nhiều giá trị nhất |Chứng chỉ QLCL level 4

Trong video này mình sẽ chia sẻ về suy nghĩ tập trung vào trọng điểm trong Quản lý chất lượng. Nếu suy nghĩ trên quan điểm trong một tổ chức luôn bị giới hạn về con người, tiền bạc và tài nguyên thì dù là vấn đề khó nhưng nếu Đọc tiếp…