Khi dây truyền dừng lại, “trách nhiệm thuộc về cấp trên”

Chuyên gia huấn luyện Yasushi Okamura khẳng định rằng “Những người cấp trên có sự tín nhiệm là người hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, và không sợ hãi khi nhận trách nhiệm đó”. “Khi đảm nhiệm vị trí xưởng trưởng, tôi đã gặp sự cố dây truyền sản xuất Đọc tiếp…