Nguyên tắc làm việc cho nhân viên mới: Nhanh chóng đưa ra kết quả dù chỉ với 50 điểm

Ở giai đoạn khi chưa quen với công việc, hầu hết mọi người đều suy nghĩ rằng phải đưa ra kết quả tuyệt đối 100 điểm. Tất nhiên, mục tiêu đạt 100 điểm rất tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ rằng thay vì mất một tháng để đạt được 100 điểm Đọc tiếp…