#4 So sánh và hướng dẫn lựa chọn giữa phương pháp Giải quyết vấn đề – Chinh phục thách thức – Thực thi đối sách

1. Sự khác biệt giữa các phương pháp giải quyết vấn đề Chúng ta cùng xem lại một lần nữa 3 phương pháp để giải quyết vấn đề. Sự khác biệt lớn nhất cũng là đặc trưng của từng phương pháp: Giải quyết vấn đề: Tập trung vào việc làm Đọc tiếp…