Quá trình là gì? Tại sao cần xây dựng chất lượng trong từng quá trình? | Chứng chỉ QLCL level 4

Sang phần 2, chúng ta sẽ tìm thiểu về những khái niệm liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng. Đầu tiên trong số đó là quá trình (hay còn gọi là công đoạn). Với một sản phẩm, không phải ngay từ đầu chúng đã có hình hài như Đọc tiếp…