Khi dây truyền dừng lại, “trách nhiệm thuộc về cấp trên”

Chuyên gia huấn luyện Yasushi Okamura khẳng định rằng “Những người cấp trên có sự tín nhiệm là người hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, và không sợ hãi khi nhận trách nhiệm đó”. “Khi đảm nhiệm vị trí xưởng trưởng, tôi đã gặp sự cố dây truyền sản xuất Đọc tiếp…

Khuyến khích nhân viên suy nghĩ bằng chế độ “Đề xuất 3 dòng”

Chế độ “Đề xuất 3 dòng” được ông Nakashima đặt tên với mục đích ban đầu để nhân viên đưa ra đề án với 3 nội dung chính: “vấn đề”, “phương án cải thiện”, và “hiệu quả”. Mỗi nội dung được viết một dòng. Điều đặc biệt là với mỗi Đọc tiếp…

Lỗi nhỏ cũng đừng bỏ qua. Nếu không tin rằng “mình có thể làm được” thì chẳng thể phát huy trí tuệ

Nếu không tin rằng “mình có thể làm được” thì chẳng thể phát huy trí tuệ Đừng đầu hàng, đầu hàng sẽ trở thành thói quen xấu Có người nói cực đoan rằng “Nếu muốn đưa sản phẩm lỗi về zero thì cách tốt nhất là đừng sản xuất nữa”. Đọc tiếp…

Tiêu chuẩn hoá, làm sao để tất cả nhân viên cùng tạo ra thành quả như nhau | Chứng chỉ QLCL level 4

Tiêu chuẩn hoá được định nghĩa là một phương pháp chung, tốt nhất để mọi người cùng tạo ra thành quả như nhau. Trong hoạt động của một tốt chức, thường những người có kinh nghiệm cũng như kỹ thuật sẽ cùng nhau thảo luận để tìm ra một cách Đọc tiếp…