Nguyên tắc làm việc cho nhân viên mới: Những việc được giao nhất định phải làm cho đến cùng

Khi mới bắt đầu vào công ty, một đàn anh vào công ty trước cùng phòng đã nói với tôi một việc như thế này: “Này Iwase, đối với nhân viên mới, vấn đề không phải cậu là người thông minh hay xuất sắc, mà nằm ở chỗ cậu có Đọc tiếp…