#4 Kế hoạch trung hạn: Vùng vẫy trong giới hạn về năng lực sản xuất và nguyên vật liệu

Sau khi lên xong kế hoạch dài hạn, chúng ta sẽ lấy đó làm cơ sở cho kế hoạch trung hạn. Kế hoạch trung hạn thường được lên theo đơn vị tuần. Đương nhiên, kế hoạch này cũng được xem xét và điều chỉnh hàng tuần. Vì thế nó mang Đọc tiếp…