“Anh đã bỏ qua chất lượng để chọn sản lượng. Nhưng xem ra tư tưởng đó bây giờ đã không còn phù hợp”

Một anh giám đốc nọ chia sẻ “Anh đã bỏ qua chất lượng để chọn sản lượng. Nhưng xem ra tư tưởng đó bây giờ đã không còn phù hợp”. Vậy “Tư tưởng sản xuất bây giờ” là như thế nào, khách hàng mong muốn điều gì ở nhà sản Đọc tiếp…

FMEA

FMEA được viết tắt bởi “Failure Mode and Effects Analysis” trong tiếng Anh và có nghĩa là phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của các rủi ro tiềm ẩn trong thiết kế sản phẩm cũng như thiết kế công đoạn sản xuất nhằm đưa ra các biện pháp phòng Đọc tiếp…

Suy nghĩ ưu tiên chất lượng – Tại sao chất lượng là số 1? | Chứng chỉ QLCL level 4

Trong video này mình sẽ giới thiệu về **suy nghĩ ưu tiên chất lượng** trong hoạt động sản xuất. Trong một công xưởng sản xuất, có rất nhiều yếu tố cần quản lý, vậy tại sao lại cần ưu tiên chất lượng? Nội dung video sẽ là lời giải đáp Đọc tiếp…

Giới thiệu chứng chỉ quản lý chất lượng Nhật Bản | Chứng chỉ QLCL level 4

#blogsanxuat_Youtube Tại Nhật Bản, chứng chỉ quản lý chất lượng được ra đời vào năm 2005 và đã trở thành công cụ cung cấp và đánh giá khách quan về kiến thức quản lý chất lượng của một nhân viên. Chứng chỉ quản lý chất lượng Nhật Bản được chia Đọc tiếp…