Suy nghĩ tập trung vào trọng điểm: Đâu là vấn đề mang lại nhiều giá trị nhất |Chứng chỉ QLCL level 4

Trong video này mình sẽ chia sẻ về suy nghĩ tập trung vào trọng điểm trong Quản lý chất lượng. Nếu suy nghĩ trên quan điểm trong một tổ chức luôn bị giới hạn về con người, tiền bạc và tài nguyên thì dù là vấn đề khó nhưng nếu Đọc tiếp…