Quá trình là gì? Tại sao cần xây dựng chất lượng trong từng quá trình? | Chứng chỉ QLCL level 4

Đăng bởi Bui Linh vào

Sang phần 2, chúng ta sẽ tìm thiểu về những khái niệm liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng.

Đầu tiên trong số đó là quá trình (hay còn gọi là công đoạn).

Với một sản phẩm, không phải ngay từ đầu chúng đã có hình hài như bạn nhìn thấy, mà chúng phải trải qua một số công đoạn với trở thành sản phẩm được.

Một công đoạn như thế này, trong quản lý chất lượng gọi là Quá Trình.

Mời các bạn đăng ký kênh Blogsanxuat để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là blogsanxuat-youtube-2-1024x142.png