#4 Kế hoạch trung hạn: Vùng vẫy trong giới hạn về năng lực sản xuất và nguyên vật liệu

Sau khi lên xong kế hoạch dài hạn, chúng ta sẽ lấy đó làm cơ sở cho kế hoạch trung hạn. Kế hoạch trung hạn thường được lên theo đơn vị tuần. Đương nhiên, kế hoạch này cũng được xem xét và điều chỉnh hàng tuần. Vì thế nó mang Đọc tiếp…

#3 Kế hoạch dài hạn: Quyết định kế hoạch đầu tư thiết bị và chi phí tiêu chuẩn

Kế hoạch dài hạn là bước đầu tiên chúng ta cần tiến hành trong sản xuất dự đoán. Kế hoạch này được tính theo đơn vị tháng. Kế hoạch này sẽ được đánh giá thường xuyên trong quá trình thực hiện để có thể đưa ra phương án điều chỉnh Đọc tiếp…