#4 Biểu đồ quản lý chất lượng công đoạn: cho cái nhìn tổng thể để quản lý công đoạn

Trong quản lý công đoạn (quá trình), biểu đồ quản lý chất lượng công đoạn (Biểu đồ QC) sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quát về những đề mục cần quản lý và những đề mục cần kiểm tra. Thông thường, trong mỗi công đoạn đều có một người Đọc tiếp…