“Anh đã bỏ qua chất lượng để chọn sản lượng. Nhưng xem ra tư tưởng đó bây giờ đã không còn phù hợp”

Một anh giám đốc nọ chia sẻ “Anh đã bỏ qua chất lượng để chọn sản lượng. Nhưng xem ra tư tưởng đó bây giờ đã không còn phù hợp”. Vậy “Tư tưởng sản xuất bây giờ” là như thế nào, khách hàng mong muốn điều gì ở nhà sản Đọc tiếp…

Không lưu xuất lỗi đến khách hàng không đồng nghĩa với việc quản lý chất lượng có hiệu quả

Kiểm tra là bước đánh giá để chọn ra những sản phẩm đạt yêu cầu, đồng thời loại bỏ sản phẩm lỗi ngăn chặn sản phẩm lỗi đến khách hàng. Đây có thể nói là một trong các hoạt động quan trọng để duy trì chất lượng. Hoạt động kiểm Đọc tiếp…

FMEA

FMEA được viết tắt bởi “Failure Mode and Effects Analysis” trong tiếng Anh và có nghĩa là phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của các rủi ro tiềm ẩn trong thiết kế sản phẩm cũng như thiết kế công đoạn sản xuất nhằm đưa ra các biện pháp phòng Đọc tiếp…