Suy nghĩ tập trung vào trọng điểm: Đâu là vấn đề mang lại nhiều giá trị nhất |Chứng chỉ QLCL level 4

Trong video này mình sẽ chia sẻ về suy nghĩ tập trung vào trọng điểm trong Quản lý chất lượng. Nếu suy nghĩ trên quan điểm trong một tổ chức luôn bị giới hạn về con người, tiền bạc và tài nguyên thì dù là vấn đề khó nhưng nếu Đọc tiếp…

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu? Nếu chỉ giải quyết bề nổi thì vấn đề thực sự vẫn chưa được giải quyết

Nếu chỉ xử lý bề nổi sẽ không thể loại bỏ hết lãng phí Nếu bạn để ý thấy có “lãng phí”, hãy hỏi 5 lần “tại sao?” để tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Bởi vì, chỉ giải quyết vấn đề ở bề nổi thì không Đọc tiếp…

Chia nhỏ công việc, xem xét tính cần thiết của từng phần việc

 #Toyota #blogsanxuat  Để tìm thấy “lãng phí” ở công xưởng sản xuất, đầu tiên cần chia nhỏ công việc ra thành các phần như “lắp linh kiện”, “nhấn nút”, “vận chuyển thành phẩm” … Với từng phần việc nhỏ, cần suy nghĩ “Có thật sự cần thiết hay không”, “Tại Đọc tiếp…