Chứng chỉ quản lý chất lượng Nhật Bản – QC KENTEI: Tụi QC bên Nhật học như thế nào? #2

Chúng ta cùng nhìn lại một chút về tổng quát chứng chỉ quản lý chất lượng Nhật Bản một lần nữa. Sau đó các bạn đọc phần lý thuyết mình đã cập nhật ở cuối bài nhé. Chứng chỉ QLCL Nhật Bản được Hiệp hội đo lường Nhật Bản công Đọc tiếp…

Chứng chỉ quản lý chất lượng Nhật Bản – QC KENTEI: Tụi QC bên Nhật học như thế nào? #1

Chứng chỉ quản lý chất lượng là một chứng chỉ khá quen thuộc với những người đang làm trong ngành sản xuất tại Nhật Bản. Tuỳ bộ phận hay nội dung công việc mà các công ty sẽ yêu cầu nhân viên dự thi để lấy chứng chỉ này. Ví Đọc tiếp…

Phương thức sản xuất công đoạn: hiệu quả với số lượng nhân viên ít

Trong bài viết này blogsanxuat xin giới thiệu với các bạn phương thức sản xuất tiếp theo là Phương thức sản xuất công đoạn (cell production system). Đây là phương thức sản xuất phù hợp khi chúng ta sản xuất với số lượng nhỏ và đa chủng loại. Định nghĩa Đọc tiếp…

#2 Cân bằng các vị trí để nâng cao năng suất của dây chuyền sản xuất

Một yêu cầu tất yếu đối với một dây chuyền sản xuất ngoài yếu tố chất lượng đó chính là năng suất. Cùng với số lượng thiết bị, cùng với từng đó con người, đương nhiên chúng ta sẽ mong muốn dây chuyền đó sản xuất được nhiều sản phẩm Đọc tiếp…